Home » Issue 65

Družboslovne Razprave 65 (XXVI)

Spolnost v času individualizma in racionalnosti

Ivan Bernik

Družboslovne Razprave 65, pages 7-24

Abstract
Sedanje spremembe spolnega vedenja v zahodnih družbah več družboslovcev obravnava kot novo seksualno revolucijo. Čeprav so med njimi razlike, vse obravnave to revolucijo povezujejo s procesi pospešene individualizacije, diferenciacije in racionalizacije spolnega vedenja. Opirajoč se na teorije modernizacije zahodnega sveta, članek ugotavlja, da so ti procesi vplivali na spreminjanje spolnega vedenja mnogo bolj dolgoročno in manj revolucionarno, kot trdijo teoretiki nove seksualne revolucije. To ugotovitev podpirajo tudi empirične raziskave spolnega vedenja, ki kažejo, da je večina sprememb na področju spolnosti postopnih in dolgoročnih. Z vidika teh argumentov se zdi teza o novi seksualni revoluciji neprepričljiva tako teoretsko kot empirično.

Download fulltext (PDF) >>


Raziskovanje spolnega vedenja v Sloveniji

Roman Kuhar, Alenka Švab, Ivan Bernik

Družboslovne Razprave 65, pages 25-43

Abstract
Članek analizira zgodovino raziskovanja spolnega vedenja v Sloveniji. Analiza vključuje tri vidike: kaj in kako se je raziskovalo ter kakšna je tradicija raziskovanja spolnega vedenja v primerjavi z zahodnimi državami. Avtorji ugotavljajo, da pri nas ni tradicije raziskovanja spolnega vedenja, kakršno poznamo na Zahodu. Prve raziskave segajo v začetek devetdesetih let dvajsetega stoletja, pred tem pa so se izvajale raziskave kontracepcijskega in reproduktivnega vedenja, niso pa vključevale vprašanj o spolnem vedenju. Večina raziskav je s področja javnega zdravstva, med njimi pa ni večjih organizacijskih, metodoloških in vsebinskih razlik. Edina večja razlika je usmerjenost družboslovnih raziskav v pozitivnejše vidike spolnega vedenja (seksualno zadovoljstvo), javnozdravstvene raziskave pa so zasnovane problemsko (rizično spolno vedenje).

Download fulltext (PDF) >>


Ljubezen na prvi klik: uporaba interneta za spoznavanje intimnih in seksualnih partnerjev

Alenka Švab, Tina Kogovšek, Roman Kuhar

Družboslovne Razprave 65, pages 45-64

Abstract
Vse večja dostopnost interneta kot medija in prostora za delovanje posameznikov in skupin v različnih življenjskih kontekstih je omogočila njegovo vse bolj razširjeno uporabo tudi v najintimnejših življenjskih kontekstih posameznika. Tako v svetu kot tudi v Sloveniji postaja internet vse bolj privlačen medij za vzpostavljanje novih prijateljskih in/ali partnerskih stikov. V članku obravnavamo nekatere najosnovnejše značilnosti uporabe spletnih portalov za spoznavanje potencialnih partnerk in partnerjev v Sloveniji. Predstavljamo izkušnje uporabnikov teh spletnih strani pri srečevanju partnerjev v virtualnem prostoru, na katere značilnosti so pozorni pri pregledovanju profilov uporabnikov in načine, kako uporabniki v virtualnem prostoru predstavljajo sebe. Obravnavamo tudi prehod iz virtualnega v realni prostor (prvi stik v živo, prvi spolni odnos). Te vidike spletnih zmenkov obravnavamo skozi dva ključna dejavnika: spol in spolno usmerjenost. Podatki so bili zbrani leta 2007 v okviru prve sistematične slovenske raziskave o uporabi interneta za spoznavanje partnerjev, in sicer na neslučajnem vzorcu 1334 uporabnikov in uporabnic osrednjih tovrstnih spletnih portalov v Sloveniji.

Download fulltext (PDF) >>


Med tradicionalno in permisivno seksualno kulturo: percepcije seksualnosti in prisotnost seksualnih imperativov pri študentkah

Alenka Švab

Družboslovne Razprave 65, pages 65-83

Abstract
Članek predstavlja rezultate kvalitativne raziskave (fokusne skupine) o percepciji seksualnosti pri študentkah oziroma prisotnost elementov seksualnih diskurzov in imperativov v njihovih percepcijah. Raziskavo je vodila ideja, da so percepcije seksualnosti študentk utemeljene v naslednjih ključnih družbenih kontekstih: refleksivnem individualizmu, spremembah v intimnosti in partnerstvu, permisivni seksualni kulturi kot prevladujoči in v tradicionalni seksualni kulturi kot rezidualni kulturi. Rezultati so pokazali tri ključne značilnosti: spolno razlikovalen pogled na seksualnost na splošno in še posebej na primeru percepcije orgazma; razumevanje seksualnosti v kontekstu partnerstva; avtonomija in refleksivni pogledi na seksualnost ter partnerstvo.

Download fulltext (PDF) >>