Home » Issue 8

Družboslovne Razprave 8 (VI)

Izvor in razvoj socialne politike

Veljko Rus

Družboslovne Razprave 8, pages 15-32

Abstract

Download fulltext (PDF) >>


Moč in nemoč socioloških teorij socialne politike - pogled na teorije iz zornega kota empirije

Zinka Kolarič

Družboslovne Razprave 8, pages 33-47

Abstract

Download fulltext (PDF) >>


Pluralni sistem blaginje - evolucija ali prelom razvojne paradigme družbenih dejavnosti

Ivan Svetlik

Družboslovne Razprave 8, pages 48-59

Abstract

Download fulltext (PDF) >>


Socialna država v Zvezni Republiki Nemčiji - potreba po reformi in reformski koncepti

Thomas Olk

Družboslovne Razprave 8, pages 60-72

Abstract

Download fulltext (PDF) >>


Problem prioritete sprememb - državna uprava

Eugen Pusić

Družboslovne Razprave 8, pages 73-81

Abstract

Download fulltext (PDF) >>


Distributivna pravičnost : normativna pričakovanja v slovenski populaciji

Vojko Antončič

Družboslovne Razprave 8, pages 82-98

Abstract

Download fulltext (PDF) >>


Enakost in pravičnost

Veljko Rus

Družboslovne Razprave 8, pages 99-106

Abstract

Download fulltext (PDF) >>


Družinska in prebivalstvena politika: shajanja in razhajanja

Katja Boh

Družboslovne Razprave 8, pages 107-116

Abstract

Download fulltext (PDF) >>


Skrite (politične) tendence družinske socializacije: avtoritarni in antiavtoritarni primer

Vesna V. Godina

Družboslovne Razprave 8, pages 117-124

Abstract

Download fulltext (PDF) >>


Novosti na področju skrbi za ostarele

Ivan Svetlik

Družboslovne Razprave 8, pages 125-133

Abstract

Download fulltext (PDF) >>


Socialno varstvo starostnikov v Jugoslaviji

Ida Hojnik-Zupanc, Miroslav Ružica

Družboslovne Razprave 8, pages 134-142

Abstract

Download fulltext (PDF) >>


Politika prostega časa

Nevenka Černigoj-Sadar

Družboslovne Razprave 8, pages 143-148

Abstract

Download fulltext (PDF) >>


Nacionalno vprašanje v dobi (post)moderne

Peter Klinar

Družboslovne Razprave 8, pages 149-154

Abstract

Download fulltext (PDF) >>


Sociološka teorija in problem pravičnosti na zahodu : k pojasnjevanju dojemanja distributivne pravičnosti

Wil Arts

Družboslovne Razprave 8, pages 157-172

Abstract

Download fulltext (PDF) >>


Premiki v pluralizmu blaginje - uvod v nov prijem pri preučevanju transformacij v politiki blaginje in socialni politiki

Adalbert Evers

Družboslovne Razprave 8, pages 173-193

Abstract

Download fulltext (PDF) >>