Home » Pozivi

Pozivi

Spoštovani kolegi in kolegice!

Uredništvo Družboslovnih razprav se je odločilo, da bo zimsko (decembersko) številko Družboslovnih razprav namenilo tematiki epidemije bolezni Covid-19. Čeprav je precej epidemioloških in zdravstvenih vprašanj še vedno neodgovorjenih, se že anticipirajo družbene razsežnosti epidemije, njenega poteka in posledic. Posebej bi želeli spodbuditi pripravo prispevkov, ki bi epidemijo reflektirali v luči ekonomskih in drugih oblik neenakosti (npr. “ageism”, prekarnost zaposlitev, problematika oddaljenega dela ipd.) pa tudi z vidika vloge sistema javnega zdravstva, političnih procesov in ukrepov na nacionalni in nad-nacionalni ravni ter vključevanja ter vloge civilne družbe v prilaganju na nove razmere. Članki se lahko osredotočajo zgolj na Slovenijo ali pa Slovenijo analizirajo v primerjalni perspektivi z vključitvijo drugih okolij.

V kolikor bi želeli pripraviti članek, vas prosimo, da do 15. junija oddate najavo prispevka na največ eni strani, s preliminarnim naslovom. Uredništvo Družboslovnih razprav bo za recenzentski postopek izbralo največ deset člankov, kolikor nam dopušča dinamika izdajanja revije v letošnjem letu. Članek je lahko napisan v slovenskem ali angleškem jeziku. Članki bodo podvrženi običajnemu recenzentskemu postopku. Revija Družboslovne razprave je indeksirana v bazi SCOPUS.

Predsednica Sociološkega društva, izr. prof. dr. Hajdeja Iglič
Urednik Družboslovnih razprav, izr. prof. dr. Marjan Hočevar