Home » Uredništvo

Uredništvo

Soustanovitelja in izdajatelja:

Slovensko sociološko društvo in Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Finančni viri:

Revijo Družboslovne razprave financirajo: naročniki, oba soustanovitelja, Javna agencija za knjigo RS ter občasni drugi sponzorji in donatorji.

Izhajanje in osnovno organiziranje vsebine:

Revija od 17. letnika (2001) dalje izhaja praviloma trikrat letno: aprila, septembra in decembra. Številka vsebuje prispele, recenzirane in za objavo sprejete članke in tematske podsklope člankov, občasno pa izidejo tudi izredne tematske številke.

Urednici:

 • Tanja Oblak Črnič (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede)
 • Natalija Majsova (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede)

Tehnična urednica:

 • Jasmina Šepetavc

Urednik recenzij knjig:

 • Klemen Ploštajner

Uredniški odbor:

 • Aleksandra Kanjuo Mrčela, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljana
 • Alenka Švab, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • Alenka Krašovec, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • Ana Tominc, Queen Margaret University Edinburgh
 • Anđelina Svirčić Gotovac, Institut za društvena istraživanja (IDIZ), Zagreb
 • Andreja Vezovnik, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • Angelina Lucento, National Research University, Higher School of Economics, Moscow
 • Anja Zalta, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljana
 • Blaž Lenarčič, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerza na Primorskem
 • Blaž, Križnik, Graduate School of Urban Studies, Hanyang University
 • Branislava Vičar, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Chiara Bertone University of East Piedmont
 • David Paternotte, Université libre de Bruxelles
 • Dejan Jontes, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • Gal Kirn, Humboldt University of Berlin
 • Hernan Cuevas Valenzuela, Universidad Diego Portales
 • Jana Javornik Skrbinšek, Universtiy of Leeds
 • José Ignacio Pichardo Galán, Universidad Complutense de Madrid
 • Judit Takács, Institute of Sociology, Hungarian Academy of Sciences
 • Karmen Šterk, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • Karolina Thel, Academy of Fine Arts, Varšava, Poljska
 • Katarina Prpić, Institute of Social Research in Zagreb
 • Ladislav Cabada, University of West Bohemia, Pilsen
 • Lilijana Burcar, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Ljiljana Šarić, University of Oslo
 • Majda Pahor, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Marina, Lukšič Hacin Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU
 • Mateja Sedmak, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerza na Primorskem
 • Matic Kavčič, Zdravstvena fakulteta in Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • Matjaž Uršič, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • Milica Antić Gaber, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Mina Petrović, Univerza v Beogradu
 • Miran Lavrič, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
 • Miroslav Stanojević, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • Mojca Pajnik, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani in Mirovni inštitut
 • Moreno Zago, Università degli Studi di Trieste
 • Nina Bandelj, University of California, Irvine
 • Nükhet Sirman, Boğaziçi University, Istanbul
 • Oliver Vodeb, SwinburneUniversity of Technology, Melbourne
 • Raffaella Ferrero Camoletto, Department of Cultures, Politics and Sexuality (DCPS), University of Turin
 • Roman Kuhar,Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani in Mirovni inštitut
 • Sabina Mihelj, Loughborough University
 • Sabrina P. Ramet, Norwegian University of Science and Technology, Department of Sociology and Political Science
 • Sonja Drobnič, University of Bremen
 • Tanja Oblak Črnič, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • Tanja Rener, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • Tanja Kamin, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • Thomas Luckmann †, Prof. Emeritus, University of Konstanz
 • Tjaša Žakelj, Univerza na Primorskem
 • Valentina, Hlebec,Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • Vesna Leskošek, Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani
 • Zala Volčič, Pomona College, Claremont
 • Zdenka Šadl, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • Zlatko Skrbiš, Australian Catholic University

Jezikovno svetovanje:

 • Nataša Hribar
 • Tina Verovnik
 • Murray Bales

Bibliografska obdelava:

 • Janez Jug

Prelom:

 • Polona Mesec – Kurdija

Tisk:

 • Birografika BORI, Ljubljana

Naslov uredništva:

Revija Družboslovne razprave
urednici Tanja Oblak Črnič in Natalija Majsova
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5

1000 Ljubljana


Elektronski naslov urednic: tanja.oblak@fdv.uni-lj.si in natalija.majsova@fdv.uni-lj.si

Prosimo, preberite tudi izjava o etiki objavljanja iz zlorabah pri objavljanju.